Verdraagzaamheid / 0110-acties/concerten

Precies 1 jaar geleden kwamen meer dan 100.000 mensen op straat voor verdraagzaamheid. De 0110-concerten in Brussel, Gent, Antwerpen en Charleroi waren een succes. De opbrengst is vandaag verdeeld.

 

175.000 euro is er toen in totaal bijeengebracht via SMS-actie,  de Humo CD, de drankopbrengsten en de pin-verkoop. Het geld wordt verdeeld over 15 projecten in Vlaanderen, 11 uit Wallonië en 2 uit Brussel. Het zijn allemaal projecten die voor verdraagzaamheid, tegen extremisme, tegen zinloos geweld en tegen racisme zijn.

De grootste bedragen (10.000 euro) gaan naar het Antwerpse ‘Encontros e desencontros’, dat straattheater organiseert met migranten en naar het Limburgse ‘Rollend Gezindsfonds’, dat vluchtelingen helpt met het inrichten van een gezinsbudget. Ook het Oost-Vlaamse ‘Geslaagd…proficiat!’ krijgt dat bedrag, evenals het West-Vlaamse Buurthuis Karibu. Andere projecten, gaande van sociale restaurants en wijkprojecten tot cursussen Nederlands, een atelier voor mensen zonder papieren en een muziekgroep die met vluchtelingen werkt, krijgen minstens 2.950 euro toegestopt. In Brussel krijgen twee projecten, SOS Migrants en SOS Animateurs, respectievelijk 6.500 en 5.830 euro.

0110-site.

(Bron: Belga)

Advertentie

Vlaamse Vredesweek

Onder het motto “Samen onder één vredesparaplu. Ook vluchtelingen hebben bescherming nodig” trekt de Vlaamse Vredesweek van 28 september tot 7 oktober 2007 de straat op.

affiche_vredesweek_2007.jpg

Site

Activiteitenkalender

Kinderarbeid in de 19de eeuw – 27 sep

Donderdag 27 september om 20u,  Lezing door Bart De Wilde over Kinderarbeid in de 19de eeuw in Stedelijke Museum, Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst.

Van kinderarbeid is sprake als een kind een belangrijk deel van de dag (of nacht) betaald werk verrichten. In de meeste landen wordt dit als in strijd met de mensenrechten beschouwd en gelden strenge regels met betrekking tot de minimumleeftijd van werkenden en het maximum aantal werkuren voor kinderen. Kinderarbeid was ten tijde van de industriële revolutie zeer gebruikelijk. In veel landen maakte de leerplicht een eind aan kinderarbeid. Kinderarbeid komt echter vandaag de dag nog veel voor in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Maar het is niet alleen een verschijnsel in de Derde Wereld. Ook in Europa en de Verenigde Staten bestaat het. Kinderen worden niet alleen in de landbouw in familiebedrijven ingezet, maar ook als goedkope arbeidskrachten in fabrieken en weverijen.

Bart De Wilde (°1961), studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent en is momenteel educatief medewerker bij het Masereelfonds. Hij verrichtte onderzoek naar arbeid, arbeidersorganisaties en arbeidersrelaties in de 19e en 20e eeuw. Hij publiceerde een groot aantal artikels en boeken, waaronder een studie over de Belgische textielnijverheid waarvoor hij in 1998 de driejaarlijkse sociaal-economische Prijs Camille Huysmans ontving.

Org.: Trefcentrum De Nieuwbeek, Masereelfonds Aalst-centrum i.s.m. Stedelijk Museum

Inkom GRATIS

*Nog tot 28 oktober, maandag gesloten, dinsdag tot vrijdag van 10u-12u en van 13u tot 17u, zaterdag en zondag van 14u tot 18u: Tentoonstelling Kinderarbeid in het Stedelijk Museum, Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst

Door een andere bril….

Ik ben absoluut geen voorstander van reality-shows, tv-spelletjes of talentenjachten op het beeldscherm maar dit is een mooi voorbeeld van hoe bedrogen iemand kan uitkomen door vooringenomenheid of leeft met vooroordelen. 

Zelfvertrouwen en uiterlijk voorkomen staan niet gelijk aan talent of omgekeerd. Hij won uiteindelijk deze wedstrijd!

Casa Del Mundo – Aalst

slogan.jpg 

Vriendschap, geen mens kan zonder. Voor kinderen is vriendschap vanzelfsprekend, Vrienden op school of voetballen met de jongens uit de buurt. En later fuiven, plezier maken, naar muziek luisteren, reizen… je doet het niet alleen. In deze tijd van supersnelle communicatie is onze horizon toch de hele wereld. Maar hoe zit het met Aïsha of Ali uit onze straat? Zij vinden langzaamaan hun plek in onze jeugdbewegingen of in het jeugdhuis. Dat hopen wij tenminste en daar willen wij ook mee aan werken.

De Raad voor Internationale samenwerking, die in onze stad dikwijls aandacht vraagt voor de grote problemen van onze wereld, kijkt nu even niet verder dan onze straat. In Aalst wonen vele verschillende nationaliteiten. De oude en de nieuwe Belgen, de allochtonen met of zonder papieren. Wij zien en ontmoeten mekaar dagelijks. Maar zijn we ook vrienden? Meestal niet. De werkelijkheid is anders. De weg naar een vreedzame en verdraagzame samenleving, die de meeste mensen willen, loopt niet over rozen. Maar de wil is er wel. Onze overheden bieden inburgeringstrajecten aan. En in Aalst volgen meer dan 700 anderstaligen taallessen Nederlands.

Met mekaar kennis maken, spreken, luisteren, mekaars gewoonten of problemen leren kennen is essentieel om wederzijds begrip en respect op te bouwen. Onze raad is sinds enkele jaren actief lid van het overlegplatform VODCA: verenigingen voor overleg en communicatie in Aalst. Dit jaar startte Vodca met de interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog. Uit de belangstelling van vele mensen die er aan deel nemen kunnen we opmaken dat deze dialoog broodnodig is.

Op het festivalterrein van ons wereldfeest kan je jaarlijks met vreemde culturen kennis maken. Maar dit jaar plaatsen we de “vreemde” culturen uit onze straat wel heel centraal: een theetent, arabisch dansen, een DJ-contest die voor iedereen toegankelijk is of wereldspelen voor jongeren. Johan Verminnen zong ooit: “Ik hou vakantie in mijn straat.” Hij zong dat je het geluk niet te ver moet gaan zoeken. In je eigen straat wonen je beste vrienden of kan je de leukste mensen ontmoeten. Mensen die er altijd gewoond hebben of nog maar pas aangekomen zijn. Casa del Mundo zet zijn deuren op 2 september gastvrij open voor alle mensen uit de straten van Aalst en daarbuiten. (bron: http://www.casadelmundo.be)

Wanneer? 2 September 2007

Waar? Domein Terlinden – Aalst 

Programma:

programma2007_052.jpg

Variété politiek

Aalst scoorde als 6de grootste vlaamse stad al niet echt schitterend, lees miserabel, op de laatste Test-Aankoopenquête en moet op politiek vlak het nu ook al afleggen voor een variété artieste. De inzet, werkkracht en competenties in het niets doen verdwijnend.

Aalst verliest alweer een “stem” op het politieke toneel. Ex-CVP-secretaris, gemeenteraadslid en nu ex-VLD-parlementariër Luc Willems werd niet gekozen als gecoöpteerde gemeenschapssenator. Hij diende de duimen te leggen voor de “Glazon Plafond-vedette” Margriet Hermans.

Kleine reminder: groteske uitspraak van deze dame… ,,We moeten gevangenissen voor drugsverslaafden bouwen en die mensen behandelen en opsluiten tot ze volledig genezen zijn. En hen tijdelijk onvruchtbaar maken, zodat ze zich niet meer kunnen voortplanten. De tijd dat we verslaafden als patiënten zien, is voorbij. (…) Deze mensen moeten behandeld worden als waanzinnigen.”

Waar gaat dit heen?

“Een ongemakkelijke waarheid” – Live Earth

Live Earth is een concert dat vandaag in acht steden, op alle continenten, gehouden zal worden ten behoeve van het klimaat. De organisatie ligt in handen van voormalige vice-president van de Verenigde Staten en producer Kevin Wall.

Het idee van de Live Earth-concerten is gebaseerd op de benefietconcerten die Bob Geldof eerder bedacht, Live Aid en Live8. Al Gore en Kevin Wall waren met hun organisatie SOS Save Our Selvesal enkele jaren bezig om de mens bewust te maken van de gevolgen van de opwarming van de aarde. Zo bracht Gore in al het zeer succesvolle boek en de even populaire film An Inconvenient Truth (Een Ongemakkelijke Waarheid) uit.

Op 15 februari kondigden Gore, Wall, Pharrell Williams, Sting, Jon Bon Jovi en Cameron Diaz gezamenlijk de concerten aan. Er werd bekend gemaakt dat de concerten in Johannesburg, Hamburg, Londen, Sydney, Kyoto, Rio de Janeiro (stad), Shanghai, Amsterdam en Washington D.C.zouden plaatsvinden. Bovendien zal er op Antarctica voor het eerst een rockconcert plaatsvinden.

Live Earth gaat het globale bereik van muziek gebruiken om mensen op massale schaal over te halen op te treden tegen klimaatveranderingen. Dit gaan ze doen door concerten te organiseren. Meer dan 150 van de beste muzikanten ter wereld gaan op de Live Earth concerten 24 uur lang op 7 locaties in de 7 continenten optreden. De concerten worden via televisie, radio en internet uitgezonden. Op deze manier hoopt Live Earth 2 miljard mensen te bereiken. Dit publiek en de opbrengsten van het hele evenement, gaan de basis vormen van een nieuw meerjarig actieplan om klimaatveranderingen tegen te gaan.

Live Earth wordt in meer dan 120 landen uitgezonden. In Nederland zal het evenement integraal worden uitgezonden op Nederland 3 door BNN en de NOS. Ook wordt een 24 uursregistratie gedaan op Radio 3FM. Verschillende Publieke omroeppartijen werken samen: NOS, BNN, Nederland 3 en 3FM. In Amsterdam op het Westergasterrein wordt het Live Earth Alert evenement gehouden. [3]

Ook in Vlaanderen wordt Live Earth op de voet gevolgd. Jongerenzender JIMtv start vanaf zaterdagochtend om 10u met een marathon live uitzending van 22u waar ze live overschakelen naar de verschillende wereldsteden! Ook Stubru zal een deel uitzenden.

Bovendien werd T/W Classic als “Friend of Live Earth”-concert aangeduid.

Check de site van Live Earth!

Hoe kun jij iets doen aan klimaatverandering?

change.jpg

Politieke debatten en wandelingen tijdens Gentse Feesten

Politieke debatten

Dit jaar zijn er debatten met bekende nationale en internationale sprekers over internationale solidariteit (15.7), neoliberale globalisering (16.7), het socialisme (17.7), veiligheidsstaat als mogelijk uitvloeisel van de permissieve samenleving (18.7), ecologie en sociale strijd (19.7), Gents stedelijk beleid (20.7), landbouw (21.7), belastingen (22.7) en sociaal beleid (23.7) telkens van 14 tot 18u. Volledige programma.


Wandelingen

Iedere namiddag van zondag 15 t/m maandag 23 juli wordt de keuze geboden tussen 4 wandelingen:
1. Interculturele stadswandeling: “Bij de Buren op bezoek”
2. Interculturele stadswandeling: “Gent, smeltkroes van culturen”
3. Interculturele stadswandeling voor kinderen: “Van ’t Sluizeken naar Mekka”
4. Rebels democratische wandeling : “Gent, rebelse stad.”
Volledige programma


(Bron: http://www.lef-online.be)

Laat ons een bloem…

33 jaar geleden (1974) bracht Louis Neefs een poëtisch lied uit die vandaag actueler is dan ooit!  Commentaar is overbodig…. luister en lees…

Dit is een lied voor de mensen die zorgen
dat morgen de mensen al dood zullen zijn,
dit is een lied voor de doden van morgen,
begraven, gekist in een stenen woestijn.

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is,
laat ons een boom en het zicht op de zee,
vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is,
de wereld die moet nog een eeuwigheid mee…

Je breekt en je hakt en je boort door de bergen,
je maakt elke heuvel gelijk met de grond,
de reuzen van nu lijken morgen maar dwergen,
vooruitgang vernielt wat er gisteren nog stond.

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is,
laat ons een boom en het zicht op de zee,
vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is,
de wereld die moet nog een eeuwigheid mee…

De vis in de zeeën vergiftigd, gestorven
het zand op de stranden vervuild door mazout,
en jij door de tankers en chequeboek bedorven,
je weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft gebroed.

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is,
laat ons een boom en het zicht op de zee,
vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is,
de wereld die moet nog een eeuwigheid mee…

En zo zal dan morgen het leven verdwijnen,
verslagen door staal en gewapend beton,
de maan zal dan koud op je nachtmerrie schijnen,
geen mens die nog weet hoe het einde begon.

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is,
laat ons een boom en het zicht op de zee,
vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is,
de wereld die moet nog een eeuwigheid mee…
de wereld die moet…nog een eeuwigheid mee…

Aalst, fijne stad om in te wonen? Part 2

Wat werd er nog zoal onderzocht door Test-Aankoop? Waar scoort Aalst goed of minder goed? De vraag die ik mij stel is of de politici, aan de macht zijnde of in de oppositie, überhaupt rekening houden met deze resultaten? Is dit relevant voor hen of beschouwen ze dit slechts als een “fait divers”? 

Stadslandschap  

  Ontwerp (ligging en aanblik van gebouwen, wegen enz.)

5.9

  Netheid van wegen en stoepen

5.6

  Fietspaden

4.6

  Algemene beoordeling van het stadslandschap

5.9

  Brugge scoort hier gemiddeld het hoogst en Aalst komt steevast onder het gemiddelde te zitten. Is dit een verrassing? Gezien de urbane toestand van vandaag, niet echt. Kom je Aalst binnengereden via de Brusselse Steenweg dan krijg je een paar rake klappen in het aangezicht bij het aanschouwen van de kades. Links heb je weinig onderhouden oude gebouwen en rechts het je het afschuwelijk mastodont van Tate & Lyle. Is er een duidelijk ruimtelijk ordening beleid? Op het eerste zicht niet en mij kan je er in elk geval maar moeilijk van overtuigen. Al bij al dient er wel gezegd te worden dat de voorgesteld plannen voor het Stationsplein, de Werf en de Tupperware-site er vrij goed uitzien en effectief een meerwaarde zullen brengen aan de stadskern. Wie er hier het meest bij gebaat is en wat de consequenties zullen zijn, laat ik momenteel in het midden. Nog even dit. Het is een feit dat de netheid van wegen en stoepen eveneens een verantwoordelijkheid is van het stadsbestuur, maar niet alleen van hen…het dient een deel van de opvoeding te zijn van ieder van ons. Mij zal je niet zomaar een omhulsel van een snoep of chocoladereep op de straat zien werpen, noch sluikstorten zien toepassen. De netheid is een burgerlijke plicht en de bevolking zou hier nog meer op gewezen moeten worden. Al is het een feit dat er moet gezorgd worden voor meer “vuilbakken” en een professioneler afvalcontainerpark want momenteel is dat huilen met de pet op. Ellenlange files in het weekend en geen serviceverlening.  

Werkgelegenheid en arbeidsmarkt  

  Gemak om een job te vinden

4.8

  Algemene beoordeling van de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt

5.0

 Opnieuw zitten we onder het gemiddelde. Is dit onderwerp belangrijk? Vrij evident niet. Het is een noodzaak om een degelijk werkgelegenheidsbeleid te hebben en te implementeren. Toch vind ik dat er in de buurt al genoeg industrieterreinen aanwezig zijn en moet er misschien lokaal nog meer werk gemaakt te worden van begeleiding van werkzoekenden en niet zozeer rond het verlenen van faciliteiten aan bepaalde werkgevers zoals we reeds in het verleden gekend hebben met de bouwaanvragen van Amylum.  

Milieu en vervuiling  

  Luchtkwaliteit

5.3

  Lawaai

5.4

  Afvalophaling

7.1

  Algemene beoordeling van het milieu en de vervuiling

5.8

 Complete afgang voor Aalst en niet verwonderlijk. Wie herinnert er zich niet de indringende geuren van De Wolf – Cosijns of Tate & Lyle en de Dender? De invoering van de selectieve ophaling was alvast een stap in de goede richting wat afvalophaling betreft en dat moet gezegd worden. Bepaalde regio’s in België zijn hier nog steeds niet aan toe. Duidelijk een onderwerp waar men zich verder moet over buigen. 

Veiligheid en criminaliteit  

  Criminaliteit (aanrandingen, diefstal, moord enz.)

4.6

  Drugshandel / dealen van drugs

4.2

  Vandalisme (gebroken autoruiten enz.)

5.4

  Algemene beoordeling van de veiligheid en de criminaliteit

4.6

Ik ben niet op de hoogte van de criminaliteitscijfers van Aalst (gebrekkige communicatie van stadsdiensten?) en kan er bijgevolg maar weinig aan toevoegen. Zijn deze cijfers effectief zo hoog of is er hier eerder sprake van een “gevoel van onzekerheid” bij de mensen. Wordt dit door hen eerder gerelateerd met de multi-culturele samenleving die we zijn en het kleurrijke palet in de stadskern?

 • december 2022
  M D W D V Z Z
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  
 • Archief

 • Categorieën